Blog

cexpert
20 martie 2017
Uncategorized @ro Niciun comentariu

SCOPUL EVALUĂRII

 Scopul unei evaluări se bazează pe nevoile de informații ale clientului în legătură cu valoarea unui drept asupra proprietății imobiliare.

Necesitatea evaluării diferitelor tipuri de proprietăți imobiliare derivă dintr-o multitudine de scopuri. Oricine folosește o proprietate imobiliară plătește pentru aceasta, de obicei la cumpărare sau la închiriere. Acest lucru implică tranzacții sau situații în care trebuie să se ia o decizie, să se acționeze sau să se stabilească o strategie și pentur toate acestea este necesară o estimare a valorii (în mod uzual, valoarea de piață).

Există diverse situații când este necesară o evaluare:

Transferul dreptului de proprietate

 În aceste situații scopul evaluării este:

 • să ajute potențialii cumpărători în luarea deciziilor de a oferi prețuri de cumpărare;
 • să ajute potențialii vânzători în stabilirea unor prețuri de vânzare acceptabile;
 • să stabilească o bază pentru schimbul de proprietăți imobiliare;
 • să stabilească o bază pentru reorganizarea sau fuziunea proprietăților imobiliare;
 • să determine condițiile de plată pentru o anumită tranzacție;

să determine cuantumul chiriei.

Finanțarea și creditarea

 În aceste cazuri, prin evaluare:

 • se estimează valoarea garanției oferite pentru o propunere de credit cu ipotecă;
 • se stabilește o bază pentru luarea deciziilor referitoare la asigurarea sau la garantarea unui credit cu o proprietate imobiliară.

Compensarea în caz de expropriere

 Prin evaluare:

 • se estimează valoarea de piață a unei proprietăți imobiliare ca un tot, înainte de expropriere;
 • se estimează valoarea de piață a ceea ce rămâne după expropriere;

se estimează cuantumul daunelor suferite de o proprietate imobiliară avariată.

Impozitarea

 Evaluatorul are misiunea:

 • să estimeze valoarea impozabilă.

Evaluarea proprietății imobiliare

 să separe activele depreciabile, precum construcțiile, de activele nedepreciabile, cum este terenul și să estimeze mărimea deprecierii respective;

 • să estimeze valoarea patrimoniului istoric sau cultural.

 Alte situații

             Rolul evaluatorului este:

 • să stabilească periodicitatea chiriilor;
 • să stabilească fezabilitatea unui proiect imobiliar;
 • să răspundă cerințelor asiguratului și asigurătorului;
 • să ajute la fuziunea firmelor, la emisiunea acțiunilor sau la reevaluarea contabilă;
 • să estimeze valoarea în cazul vânzărilor forțate;
 • să asiste clientul în probleme de investiții, inclusiv cu privire la obiectivele, alternativele, resursele, restricțiile și programarea lor în timp;
 • să arbitreze între părți aflate în litigiu;
 • să determine tendințele cererii și ofertei de pe piață;
 • să analizeze situația piețelor imobiliare.

comentariu