Studii de fezabilitate pentru proiect de investitie imobiliara, servicii de consultanta

  • Bids0
  • Buget 7,703.94USD
  • Oferta medie 0.00USD
  • Locatie Iasi

Postat in 18 august 2017

Activ

Descrierea proiectului

Tip anuntCumparari directe

Tip contractServicii

Denumirea achizitieSTUDIU DE FEZABILITATE pentru proiectul de investitie imobiliara „LUCRARI DE INTERVENTIE LA PAVILION X3 SI DE REABILITARE SISTEM DE UTILITATI IN CAZARMA 568 IASI” Cod proiect 2017–C/I–568 IASI

CPV71241000-9-Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize (Rev.2)

Descrierea contractului– elaborarea documentatiei tehnico-economice, faza Studiu de Fezabilitate; – elaborarea documentatiilor anexe la cererile de avize/acorduri solicitate prin certificatul de urbanism, sustinerea acestora in comisiile de specialitate ale emitentilor si obtinerea, pe cheltuiala prestatorului, a avizelor/acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism; – elaborarea ridicarii topografice in sistem STEREO 70; – elaborarea studiului geotehnic, verificat de verificator de proiecte atestat Af. – elaborare expertiza tehnica pentru cerinta fundamentala aplicabila rezistenta mecanica si stabilitate – drumuri si alei (A4+B2). – elaborarea scenariului de securitate la incendiu.

Valoarea estimata fara TVA35347.98 RON

Conditii contract• Perioada de prestare: 60 zile calendaristice; • Termen de plata: maxim 30 zile calendaristice de la emiterea facturii; • Garantia de buna executie: 10% din valoarea totala a contractului fara T.V.A.

Conditii participareRespectarea conditiilor din caietul de sarcini si anexele acestuia ce pot fi puse la dispozitia potentialilor ofertanti prin e-mail, in urma unei solicitari in acest sens.

Criterii adjudecare• pretul cel mai scazut

Termen limita primire oferte24.08.2017

Informatii suplimentare• Tel. +4 0213195858/3025 si 2514, in atentia: Biroului achizitii, Email: um02248@mapn.ro, Fax: +4 0213198157 • Toate documentele (caiet de sarcini si anexe) pot fi puse la dispozitia potentialilor ofertanti prin e-mail, in urma unei solicitari in acest sens; • In prima etapa, ofertantii vor publica in SEAP, in cadrul catalogului de produse si servicii, oferta lor financiara SI VOR NOTIFICA AUTORITATEA CONTRACTANTA PRIN E-MAIL, facand referire la datele din prezentul anunt de publicitate pentru atribuirea contractului de elaborare STUDIU DE FEZABILITATE pentru proiectul de investitie imobiliara „LUCRARI DE INTERVENTIE LA PAVILION X3 SI DE REABILITARE SISTEM DE UTILITATI IN CAZARMA 568 IASI”, cod proiect 2017–C/I–568 IASI. Dupa evaluarea si stabilirea clasamentului ofertelor financiare, se vor solicita ofertantului cu cea mai mica oferta de pret Documentele de calificare, Propunerea Tehnica si Propunerea Financiara, conform caietului de sarcini, spre a fi depuse in original, la sediul autoritatii contractante. In situatia in care, in urma evaluarii ofertelor financiare publicate in SEAP, ofertantul de pe primul loc nu va putea prezenta toate documentele solicitate prin caietul de sarcini, se va respinge oferta primului ofertant si se va trece la solicitarea si verificarea documentelor ofertantului de pe locul secund.

Aptitudini necesare

Consultant achizitii publice

Categorie

Fonduri Europene

Employer Information

37 project(s) posted hire 1 freelancers
Membru din:1 august 2017
Ofertare EXPERT (0)

Inca nu ai primit oferte.