Servicii juridice-prestarea serviciilor de consultanta,asistenta si reprezentare juridica

  • Bids0
  • Buget 3,600.00USD
  • Oferta medie 0.00USD

Postat in 4 iulie 2017

Activ

Descrierea proiectului

Tip anuntCumparari directe

Tip contractServicii

Denumirea achizitieServicii juridice-prestarea serviciilor de consultanta,asistenta si reprezentare juridica

CPV79100000-5-Servicii juridice (Rev.2)

Descrierea contractuluiServicii juridice-prestarea serviciilor de consultanta,asistenta si reprezentare juridica cod CPV 79100000-5 – Servicii juridice (Rev.2)pentru personalul din cadrul dsvsa Salaj

Valoarea estimata fara TVA3600.00 RON

Conditii contractServiciile de consultanta , asistenta si reprezentare juridica ce fac obiectul contractului vor fi achizitionate lunar pe baza de comanda ferma prin intermediul catalogului SEAP. Plata se va face cu O.P.in termen de 30 zile de la data facturarii si a raportului de activitate anexat.

Conditii participareCONDITII DE SELECTIE: a) persoana cu studii superioare-stiinte juridice; b)Vechimea in profesie,neintrerupta – cel putin 5 ani de la definitivare.;c)Nu se afla in vreo situatie de incompatibilitate sau de nedemnitate,astfel cum sunt prevazute conform legislatiei,pentru organizarea si exercitarea profesiei de jurist,republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

Criterii adjudecareCRITERIUL DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA: Pretul cel mai scazut. In cazul ofertelor identice,autoritatea contractanta va putea solicita o noua reofertare. CERINTE GENERALE CU PRIVIRE LA PRESTAREA SERVICIILOR: Ofertantul va depune toate diligentele pentru asigurarea unui nivel calitativ al serviciilor corespunzator principiilor deontologiei profesionale si rezultatului urmarit,in conformitate cu cerintele legislatiei in vigoare pentru organizarea si exercitarea profesiei de jurist,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare si ale Statutului profesiei de jurist.Serviciile de consultanta,asistenta si reprezentare juridica,ce fac obiectul contractului vor fi achizitionate lunar pe baza de comanda ferma prin intermediul catalogului SEAP

Termen limita primire oferte06.07.2017

Informatii suplimentareOfertele se vor depune in SEAP cu specificatia” servicii juridice DSVSA Salaj”,avand codul CPV cel specificat in anunt. Caietul de sarcini pentru serviciile juridice,nr.12.719/30.05.2017,se gaseste pe adresa www.ansvsa.ro,prima pagina-structuri in subordine-DSVSA Salaj-Anunt/sau achizitii publice-contracte achizitii

Aptitudini necesare

Jurist

Categorie

Juridica

Employer Information

98 project(s) posted hire 48 freelancers Sibiu
Membru din:22 decembrie 2016
Ofertare EXPERT (0)

Inca nu ai primit oferte.