Servicii de traducere

  • Bid1
  • Buget 26.00USD
  • Oferta medie 20.00USD

Postat in 3 august 2017

Activ

Descrierea proiectului

Tip anuntCumparari directe

Tip contractServicii

Denumirea achizitieServicii de traducere

CPV79530000-8-Servicii de traducere (Rev.2)

Descrierea contractuluiSe vor presta servicii de traducere din limba româna în limba spaniola si din limba româna în limba maghiara, conform Cerintelor Caietului de sarcini – postat pe site-ul www.muzeulastra.ro (deoarece continutul acestora depaseste numarul de caractere disponibil pe S.E.A.P.). Textele pentru tradus sunt de dificultate înalta, cu termeni tehnici, arhaisme si regionalisme.

Valoarea estimata fara TVA535.33 RON

Conditii contractPerioada de derulare a contractului: de la semnarea de catre ambele parti acestuia si pâna la îndeplinirea a tuturor obligatiilor asumate prin contract. Locul de livrare: livrarea se va face la Muzeul Civilizatiei Populare Traditionale ASTRA (Muzeul în Aer Liber) – Sibiu, Padurea Dumbrava, nr. 16, judetul Sibiu, cod postal 550399. Conditii de livrare: în termen de 5 zile de la data încheierii contractului. Conditii de plata: în termen de 30 zile de la primirea facturii si acceptarea la receptie a produselor.

Conditii participareOperatorii economici vor depune urmatoarele formulare: a) Propunerea tehnica; b) Propunerea financiara. c) Se va prezenta Autorizatia de traducator pentru limbile spaniola si maghiara în copie lizibila cu mentiunea „Conform cu originalul”, document care trebuie sa fie valabil la data limita de depunere a ofertelor. Operatorii economici vor transmite formularele completate, în original, semnate si stampilate, la sediul C.N.M. ASTRA (Sibiu, P-ta Mica nr. 11, jud. Sibiu) pâna la data de 08.08.2017 Operatorii economici trebuie sa posteze oferta (într-un singur pachet) în Catalogul S.E.A.P. pâna la data de 08.08.2017

Criterii adjudecareOfertele vor fi evaluate conform criteriului de atribuire „Pretul cel mai scazut”.

Termen limita primire oferte08.08.2017

Informatii suplimentareNu se accepta oferte alternative. Modelele de formulare solicitate sunt disponibile pe site-ul www.muzeulastra.ro. Autoritatea contractanta va demara achizitia doar cu ofertantul declarat câstigator de catre comisia de evaluare oferte.

Aptitudini necesare

Traducator autorizat

Categorie

Traduceri

Employer Information

37 project(s) posted hire 1 freelancers
Membru din:1 august 2017
Ofertare EXPERT (1)

Suzana Ionescu

Traducator limbi: Engleza/Spaniola/Romana

Prahova

Only project owner can view this information.