SERVICII DE INREGISTRARE SISTEMATICA A IMOBILELOR IN SISTEMUL INTEGRAT DE CADASTRU

  • Bids0
  • Buget 23,320.18USD
  • Oferta medie 0.00USD

Postat in 18 august 2017

Activ

Descrierea proiectului

Tip anuntCumparari directe

Tip contractServicii

Denumirea achizitieSERVICII DE INREGISTRARE SISTEMATICA A IMOBILELOR IN SISTEMUL INTEGRAT DE CADASTRU SI CARTE FUNCIARA DE PE RAZA UAT COMUNA CORONINI JUDETUL CARAS SEVERIN

CPV71354300-7-Servicii de cadastru (Rev.2)

Descrierea contractuluiLucrari de inregistrare sistematica la nivelul UAT comuna Coronini, se vor realiza in conformitate cu Specificatiile Tehnice ale ANCPI Bucuresti si reprezinta : – Identificarea, masurarea, descrierea si inregistrarea imobilelor in documentele tehnice, reprezentarea acestora pe planuri cadastrale si stocarea datelor pe suporturi informatice; – Identificarea proprietarilor, a posesorilor si a altor detionatori de imobile in vederea inscrierii in cartea funciara; – Afisarea publica a rezultatelor obtinute in urma executarii lucrarilor sistematice de cadastru, rectificarea erorilor semnalate de catre detinatori si deschiderea noilor carti funciare. Se vor executa prestari de servicii pentru anul 2017 in suma de 107.000 lei la care se adauga TVA pentru realizarea lucrarilor de inregistrare sistematica in sectoare cadastrale

Valoarea estimata fara TVA107000.00 RON

Conditii contractTERMEN DE PRESTARE A SERVICIULUI : PANA LA DATA DE 31.12.2017

Conditii participareParticipantii vor prezenta certificatul ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate corespunzator serviciului ce face obiectul anuntului publicitar

Criterii adjudecarePRETUL CEL MAI SCAZUT. In cazul in care doua sau mai multe oferte sunt egale departajarea se va efectua in functie de durata de executie a serviciului.

Termen limita primire oferte31.08.2017

Informatii suplimentareOfetele se vor transmite in plic inchis la sediul comunei Coronini, judetul Caras Severin, pana la data de 31.08.2017 ora 14.00. Ofertantul decalarat castigator va incarca in SEAP oferta prezentata in termen de o zi lucratoare de la data transmiterii comunicarii de catre autoritatea contractanta. Persoana de contact : Baloi Iavorca 0722 265492; Creniceanu Ionela Ramona 0255 544192

Aptitudini necesare

Evaluator de bunuri (ANEVAR)

Categorie

Evaluare bunuri

Employer Information

37 project(s) posted hire 1 freelancers
Membru din:1 august 2017
Ofertare EXPERT (0)

Inca nu ai primit oferte.