Servicii de evaluare a patrimoniului unei societati comerciale

  • Bids0
  • Buget 47,062.50USD
  • Oferta medie 0.00USD

Postat in 29 mai 2017

Activ

Descrierea proiectului

Autoritate contractanta
MUNICIPIUL CAMPULUNG
Adresa postala:  STR. NEGRU VODA, NR. 127 , Localitatea:  Campulung , Cod postal:  115100 , Romania , Punct(e) de contact:  Tatulescu Roxana , Tel.  +40 0248511034 , Email:  investitii_pmc@yahoo.com , Fax:  +40 0248511036 , Adresa internet (URL):  www.primariacampulung.ro
Descrierea contractului: Consiliul Local al Municipiului Campulung intentioneaza sa achizitioneze pachetul de actiuni detinut de capital privat, la societatea SC EDILUL CGA SA. Evaluarea patrimoniului SC EDILUL CGA SA este necesara in vederea determinarii valorii de piata a acestuia, precum si pentru stabilirea pretului unitar al unei actiuni , in vederea achizitionarii de catre Consiliul Local al Municipiului Campulung, a pachetului de actiuni detinut de capital privat, la societatea SC EDILUL CGA SA. Raportul de evaluare se va preda, în baza unui proces verbal încheiat între parti.
Conditii contract: Termenul de executie al contractului va fi de max. 15 zile lucratoare de la data primirii informatiilor necesare evaluarii
Conditii participare: Prezentarea certificatului constatator emis de ONRC cu cod CAEN valabil îndeplinirii obiectului contractului, Raportul de evaluare va fi întocmit de catre un evaluator ANEVAR acreditat
Termen limita primire oferte: 31.05.2017
Informatii suplimentare: Caietul de sarcini se poate obtine printr-o solicitare pe adresa de email: investitii_pmc@yahoo.com. Persoana de contact Tatulescu Roxana, tel. 0248510410. Ofertele se vor transmite pe fax la nr.0248511036, prin posta sau pe e-mail la adresa investitii_pmc@yahoo.com pâna la data de 31.05.2017 ora 15.00. Operatorul economic ofertant trebuie sa posede certificat digital valid care sa ateste înregistrarea în Sistemul Electronic de Achizitii Publice(SEAP).Finalizarea achizitie se va face prin cumparare directa din Catalogul Electronic SEAP de pe www.e-licitatie.ro

Aptitudini necesare

Evaluator de bunuri (ANEVAR)

Categorie

Evaluare bunuri

Employer Information

18 project(s) posted hire 0 freelancers
Membru din:9 ianuarie 2017
Ofertare EXPERT (0)

Inca nu ai primit oferte.