Servicii de consultanta

  • Bids0
  • Buget 11,221.32USD
  • Oferta medie 0.00USD

Postat in 11 august 2017

Activ

Descrierea proiectului

Tip anuntCumparari directe

Tip contractServicii

Denumirea achizitieSTUDIU DE FEZABILITATE si STUDII DE SPECIALITATE pentru proiectul de investitie imobiliara „Consolidare si reabilitare bloc alimentar, reamenajare centrale termice, reabilitare piscina si zona adiacenta, retea de alimentare cu gaze naturale si instalatie panouri solare in cazarma 3034 Mangalia” Cod

CPV71241000-9-Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize (Rev.2)

Descrierea contractului• elaborarea expertizei geotehnice in vederea stabilirii solutiilor privind masurile suplimentare necesare stabilizarii masivului de pamant analizat, precum si masurile de crestere si imbunatatire a presiunii admisibile pe teren – pentru cerinta „rezistenta mecanica si stabilitatea terenului de fundare a constructiilor si masivelor de pamant”, de catre expert tehnic atestat pentru domeniul Af in conformitate cu Ordinul MLPTL nr. 777/2003 pentru aprobarea reglementarii tehnice „Indrumator pentru atestarea tehnico-profesionala a specialistilor cu activitate in constructii”; • elaborarea expertizei tehnice pentru drumuri, platforme si alei, de catre expert tehnic atestat pentru domeniile A4+B2 in conformitate cu Ordinul MLPTL nr. 777/2003 pentru aprobarea reglementarii tehnice „Indrumator pentru atestarea tehnico-profesionala a specialistilor cu activitate in constructii”; • elaborarea documentatiei tehnico-economice, faza Studiu de Fezabilitate; • elaborarea documentatiilor anexe la cererile de avize/acorduri solicitate prin certificatul de urbanism, sustinerea acestora in comisiile de specialitate ale emitentilor si obtinerea, pe cheltuiala prestatorului, a avizelor/acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism; • elaborarea ridicarii topografice in sistem STEREO 70; • elaborarea studiului geotehnic pentru drumuri, platforme si alei, verificat de verificator de proiecte atestat Af. • elaborarea scenariului de securitate la incendiu

Valoarea estimata fara TVA51371.20 RON

Conditii contract• Perioada de prestare: 45 zile calendaristice; • Termen de plata: maxim 30 zile calendaristice de la emiterea facturii; • Garantia de buna executie: 10% din valoarea totala a contractului fara T.V.A.;

Conditii participareRespectarea conditiilor din caietul de sarcini si anexele acestuia ce pot fi puse la dispozitia potentialilor ofertanti prin e-mail, in urma unei solicitari in acest sens.

Criterii adjudecare• pretul cel mai scazut

Termen limita primire oferte18.08.2017

Informatii suplimentare• Tel. +4 0213195858/3025 si 2514, in atentia: Biroului achizitii, Email: um02248@mapn.ro, Fax: +4 0213198157 • Toate documentele (caiet de sarcini si anexe) pot fi puse la dispozitia potentialilor ofertanti prin e-mail, in urma unei solicitari in acest sens; • In prima etapa, ofertantii vor publica in SEAP, in cadrul catalogului de produse si servicii, oferta lor financiara SI VOR NOTIFICA AUTORITATEA CONTRACTANTA PRIN E-MAIL, facand referire la datele din prezentul anunt de publicitate pentru atribuirea contractului de elaborare STUDIU DE FEZABILITATE si STUDII DE SPECIALITATE pentru proiectul de investitie imobiliara „Consolidare si reabilitare bloc alimentar, reamenajare centrale termice, reabilitare piscina si zona adiacenta, retea de alimentare cu gaze naturale si instalatie panouri solare in cazarma 3034 Mangalia”, cod proiect 2016–C/I/RK–3034 Mangalia. Dupa evaluarea si stabilirea clasamentului ofertelor financiare, se vor solicita ofertantului cu cea mai mica oferta de pret Documentele de calificare, Propunerea Tehnica si Propunerea Financiara, conform caietului de sarcini, spre a fi depuse in original, la sediul autoritatii contractante. In situatia in care, in urma evaluarii ofertelor financiare publicate in SEAP, ofertantul de pe primul loc nu va putea prezenta toate documentele solicitate prin caietul de sarcini, se va respinge oferta primului ofertant si se va trece la solicitarea si verificarea documentelor ofertantului de pe locul secund.

Aptitudini necesare

Consultant achizitii publice

Employer Information

37 project(s) posted hire 1 freelancers
Membru din:1 august 2017
Ofertare EXPERT (0)

Inca nu ai primit oferte.