Servicii de consultanta

  • Bids0
  • Buget 655.31USD
  • Oferta medie 0.00USD

Postat in 11 august 2017

Activ

Descrierea proiectului

Tip anuntCumparari directe

Tip contractServicii

Denumirea achizitie„Servicii de consultanta si engeneering privind intocmire documentatii tehice pentru executie-reabilitare acoperis Facultatea de Zootehnie si Biotehnologii ” la USAMVBT Timisoara

CPV71530000-2-Servicii de consultanta in constructii (Rev.2)

Descrierea contractului„Servicii de consultanta si engeneering privind intocmire documentatii tehice pentru executie-reabilitare acoperis Facultatea de Zootehnie si Biotehnologii ” la USAMVBT Timisoara Descrierea succinta a contractului de servicii se regaseste in Caietul de Sarcini.

Valoarea estimata fara TVA3000.00 RON

Conditii contract1. Respectarea cerintelor caietului de sarcini pus la dispozitie de autoritate: http://usab-tm.ro/USAMVBT_Achizitii-publice_ro_1128.html 2. Respectarea mentiunilor din Invitatia de participare de pe site-ul http://usab-tm.ro/USAMVBT_Achizitii-publice_ro_1128.html 3. Completarea formularelor de pe http://usab-tm.ro/USAMVBT_Achizitii-publice_ro_1128.html

Conditii participareA) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei Cerinta nr. 1: Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice -Declaratie privind neîncadrare în situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice (Formular nr.1). Cerinta nr. 2: Evitarea conflictului de interese – Declaratie privind neîncadrarea în situatiile prevazute de art. 60 alin.(1) din Legea nr.98/2016.(Formular nr.3) B) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale Cerinta: – Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Camera de Comert si Industrie nationala sau teritoriala care sa contina informatii actuale/reale la data prezentarii acestora. Documentul se depune in cadrul ofertei în oricare dintre formele: original/copie legalizata / copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.

Criterii adjudecarePretul cel mai scazut

Termen limita primire oferte17.08.2017

Informatii suplimentareOferta pentru „Servicii de consultanta si engeneering privind intocmire documentatii tehice pentru executie-reabilitare acoperis Facultatea de Zootehnie si Biotehnologii ” la USAMVBT Timisoara se depune la sediul autoritatii sau pe adresa de e-mail: usamvbtachizitii@yahoo.com pana la data de 17.08.2017, ora 15.00, iar ofertantii vor fi anuntati despre rezultatul evaluarii conform prevederilor legale. Ulterior, castigatorul va publica in catalogul electronic de pe site-ul SEAP o pozitie cu oferta „Servicii de consultanta si engeneering privind intocmire documentatii tehice pentru executie-reabilitare acoperis Facultatea de Zootehnie si Biotehnologii ” la USAMVBT Timisoara.

Aptitudini necesare

Consultant achizitii publice

Employer Information

37 project(s) posted hire 1 freelancers
Membru din:1 august 2017
Ofertare EXPERT (0)

Inca nu ai primit oferte.