Servicii de cadastru pentru realizarea lucrarilor in vederea inscrierii in cartea funciara a imobilelor

  • Bids0
  • Buget 27,472.05USD
  • Oferta medie 0.00USD

Postat in 18 august 2017

Activ

Descrierea proiectului

Tip anuntCumparari directe

Tip contractServicii

Denumirea achizitieServicii topo-cadastrale pentru realizarea lucrarilor de inregistrare sistematica pe sectoare cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara a imobilelor din extravilanul U.A.T.Comuna Batrani.

CPV71354300-7-Servicii de cadastru (Rev.2)

Descrierea contractuluiSe vor executa documentatiile solicitate pentru imobilele ce se gasesc in extravilanul comunei Batrani.Lucrarile de inregistrare sistematica pe sectoare cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara a imobilelor din extravilanul uat-ului;-stabilirea sectoarelor cadastrale ;-analizarea si integrarea informatiilor preluate de la O.C.P.I.si primarie;-identificarea destinatarilor legali ai imobilelor si colectarea actelor juridice ;-intocmirea documentelor cadastrale.

Valoarea estimata fara TVA126050.00 RON

Conditii contractValoarea estimata a achizitiei este de 150 000 lei cu TVA inclus.Suma maxima platibila pentru serviciile de realizare a lucrarilor de inregistrare sistematica este in limita a 60 lei/imobil

Conditii participareOferta se va depune in plic sigilat la sediul autoritatii contractante,cu denumirea achizitiei si va contine propunerea tehnica,propunerea financiara scrisa .De asemenea ofertantul va afisa o fisa cu informatii generale privind sediul si adresa firmei,nr.deinregistrare la Registrul Comertului ,cod fiscal,telefon,fax,e-mail nume,prenume si functia reprezentantilor legali ,cont de Trezorerie pentru plata serviciilor.Propunerea tehnica va cuprinde descrierea serviciilor ce urmeaza a fi achizitionate in concordanta cu specificatiile tehnice de realizare a lucrarilor sistematice de cadastru si va contine copia autorizatiei valabile la momentul depunerii oferte .Ofertantul trebuie sa detina capacitatea profesionala de a realiza activitatea care face obiectul contractului ,sa fie specializat pentru prestarea unor astfel de servicii .Acesta trebuie sa fie autorizat de ANCPI in conformitate cu Regulamentul aprobat prin Ordinul General al ANCPI nr.107/2010.Propunerea financiara scrisa va exprima valoarea serviciilor ,se va exprima in lei si nu va contine TVA .

Criterii adjudecarePretul cel mai scazut.Ofertantii au obligatia sa posteze in catalogul electronic din SEAP oferta financiara precizata in propunerea financiara scrisa.Pentru identificarea ofertei de pret ce se va publica in catalogul electronic de catre ofertant,va rugam sa faceti referire in denumirea serviciului la numarul prezentului anunt de participare lansat de institutia noastra in SEAP

Termen limita primire oferte23.08.2017

Informatii suplimentarePentru obtinerea documentatiei de atribuire (caiet de sarcini,formulare,specificatii tehnice,plan sectorizare(,ne puteti contacta pe e-mail : primariabatrani@yahoo.com. Persoana contact : Stefan Monica Denisa

Aptitudini necesare

Evaluator de bunuri (ANEVAR)

Categorie

Evaluare bunuri

Employer Information

37 project(s) posted hire 1 freelancers
Membru din:1 august 2017
Ofertare EXPERT (0)

Inca nu ai primit oferte.