Profilul lui Chivu Viorel

Chivu Viorel Expert achizitii publice ; Formator ; Evaluator competente profesionale
25 ani experienta 0 proiecte lucrate Buzau
12.00USD /hr 0USD earned
Consultant achizitii publiceMicrosoft Office Specialist

Inginer mecanic – 1988

Sef centru reparatii capitale utilaje de transport si agricole – 1988 – 1993

Profesor discipline tehnice – Domeniul Mecanic – Colegiul Agricol Buzau – 1993 – prezent

Grad didactic I -2005

Formator – 2016

Evaluator competente profesionale – 2016

Expert achizitii publice – Responsabil compartiment achizitii – 2007 – prezent 

      – inscriere in SEAP si recuperare / reanoire certificate digitale SEAP autoritati contractante si operatori economici

      – infiintare catolog produse agenti economici si gestionarea acestuia 

      – cereri notificari si sau alerte pe criterii de interes pentru operatori economici

     – intocmire plan anual de achizitii si buget de achizitii

– intocmire documentatii achizitii directe si derularea acestora in SEAP

– intocmire caiete de sarcini pentru toate tipurile de achizitii

– intocmire documentatii de elaborare si prezentare a ofertelor pentru procedura simplificata in S.E.A.P 

– referate,

– note justificative, decizii,

– anunturi de intentie si / sau atribuire si / sau de tip erata

– DUAE – autoritate contractanta / operator economic initial si / sau modificat,

– raspunsuri si / sau cereri de clarificari,

– procese verbale deschidere / evaluare oferte,

– certificate constatatoare 

– coordonator proceduri de licitatii

– membru in comisii de evaluare oferte

– reprezentant in S.E.A.P. al unor autoritati contractante si agenti economici

 

Portofoliu (0)

  • Încă nu există activități.