Profilul lui Bordei Sorin

Bordei Sorin Expert Achizitii Publice
11 ani experienta 0 proiecte lucrate
14.00USD /hr 0USD earned
Consultant achizitii publice

Expert achizitii publice cu 11 ani vechime in aplicarea Ordonantei 34 si Legii 98/2016.

Colaborare cu autoritati contractante diverse dar si cu ofertanti la realizarea documentatiilor sau ofertelor pentru achizitii de genul: alimentari cu apa, drumuri, constructii civile, salubritate, platforme regionale pentru managementul gunoiului, fonduri UE, mere in scoli, laptele si cornul, etc. Rata de succes, 96%.

Consultanta generala cu privire la interpretarea si aplicarea legislatiei achizitiilor publice în vigoare.
Asistenta in vederea obtinerii/reinnoirii/recuperarii certificatului digital SEAP.
Realizarea unei diagnoze in baza referatelor de necesitate si intocmirea unei strategii anuale de achizitii publice.
Intocmirea programului anual al achizitiilor publice aferent strategiei elaborate, anexa privind achizitiile directe si modificarea acestora in functie de necesitatile de achizitie.
Realizarea achizitiilor directe prin intermediul catalogului electronic disponibil în SEAP:
-Caietele de sarcini se vor realiza doar la achizitiile directe pentru furnizare si/sau servicii de complexitate medie si mare.Caietele de sarcini pentru lucrari (antemasuratoare si deviz confidential) nu fac obiectul acestei oferte. Pentru anunturile publicitare se asigura gazduirea caietelor de sarcini pe site specializat;
– derularea procesului de initiere si acceptare dupa principiul ”cel mai mic cost” sau publicarea in SEAP a anuntului privind consultarea pietei în vederea achizitionarii obiectului contractului de achizitie publica pentru achizitii de complexitate medie sau mare.
– redactarea contractului de achizitie directa.
Transmiterea în SEAP a notificarilor aferente achizitiilor directe ce depasesc valoarea de 13.000 lei fara T.V.A. (art.46, alin.5 din Hotarârea nr. 395/2016);
Îndrumarea pentru întocmirea dosarului achizitiei publice, completarea DUAE.
Semnarea electronica a documentelor.
Încarcarea documentelor în SEAP.
Publicarea anuntului de atribuire.
Intocmirea dosarului achizitiei publice.
(Participarea în comisie ca expert extern nu face parte din oferta curenta).

Portofoliu (0)

  • Încă nu există activități.