Profilul lui Andrei Grecu

Andrei Grecu Expert achizitii publice
5 ani experienta 0 proiecte lucrate Bucuresti
20.00USD /hr 0USD earned
Consultant achizitii publice

Gestionare achizitiilor publice, urmarind ca achizitile publice sa se desfăoare după regulile si normele stabilite prin suita legislativă 

– elaborarea documentatiilor de atribuire.
– in cuprinsul dosarului de achizitie publica sa fie o documentatie de atribuire clara, respectând principiul transparenței si a tratamentului egal, astfel incat sa se ajunge la ofertantul de buna credinta.
-fisa de date a achizitiei, model formulare si model contract de achizitie, strategia de contractare, corelarea cerintelor caietului de sarcini/documentatiei tehnice cu fisa de date a achizitiei, DUAE.
-transmiterea in SEAP a documentatiei de atribuire.
operarea in continutul documentatiei de atribuire a observatiilor si modificarilor dispuse de catre ANAP (daca este cazul);
-publicarea anuntului de participare in SEAP.
-formularea raspunsurilor la clarificarile solicitate de operatorii economici pana la data deschiderii ofertelor si postarea respectivelor clarificari in SEAP dar si solicitarea de clarificari operatorilor economici participanti
-stabilirea calendarului procedurii.
– evaluarea ofertelor in vederea atribuirii contractului de achiziție publica
Diploma expert achizitii publice cod COR 214946/214940

Portofoliu (0)

  • Încă nu există activități.