Blog

Raduly Csilla
9 iulie 2018
Niciun comentariu

Product photography / Fotografiere produse

Skills shown: product styling, product photography, photography editing

I have had experience mostly with companies in the HORECA industry, but I am open for all new and challenging projects!

Am dobândit experiență în principal în domeniul HORECA, dar accept cu entuziams proiecte cât mai diferite!

comentariu