Servicii de consultanta pentru accesarea de fonduri europene

  • Bids0
  • Buget 50.00EUR
  • Oferta medie 0.00EUR
  • Locatie Valcea

Postat in

Activ - 4 luni left

Descrierea proiectului

Tip anuntCumparari directe

Tip contractServicii

Denumirea achizitieServicii de consultanta pentru accesarea de fonduri europene în cadrul Axei prioritare 10 – Îmbunatatirea infrastructurii educationale, Prioritatea de investi?ii 10.1, investitia “Gradinita cu program normal cu trei sali de grupa” Calimanesti, jud. Valcea

CPV79411000-8-Servicii generale de consultanta in management (Rev.2)

Descrierea contractuluiServiciile constau in consultanta în vederea întocmirii Cererii de finantare si managementul implementarii proiectului pentru investitia „Gradinita cu program normal cu trei sali de grupa – adaptare la teren” în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritara 10 – Îmbunatatirea înfrastructurii educationale, Prioritatea de investitii 10.1, Investitiile în educatie si formare, inclusiv în formare profesionala pentru dobândirea de competente si învatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de eductie si formare, Obiectivul specific 10.1 Cresterea gradului de participare la nivelul educatiei timpurii si învatamântului obligatoriu în special pentru copii cu risc crescut de parasire timpurie a sistemului sunt finantate investitii pentru constructia/reabilitarea/modernizarea/extinderea/ echiparea infrastructurii educationale pentru educatia timpurie anteprescolara si prescolara.

Valoarea estimata fara TVA17000.00 RON

Conditii contractAchizitia se va finaliza exclusiv prin intermediul catalogului electronic disponibil în SEAP. Serviciile vor fi prestate în conformitate cu Ghidul Solicitantului. a) consultanta în întocmirea documentatiei aferente cererii de finantare, respectiv: – Întocmirea cererii de finantare; – Întocmirea dosarului de finantare si depunerea on-line a acestuia; – Întocmirea analizei cost beneficiu; – Completarea tuturor documentelor cererii de finantare; – Verificarea conformitatii documentatiei tehnice conform cerintelor finantatorului; – Pregatirea dosarului complet în vederea finantarii si asistenta tehnica pe toata durata de derulare a proiectului; – Asistenta în pregatirea si trimiterea dosarului în vederea semnarii contractului de finantare; – Completarea si depunerea de clarificari sau documente solicitate suplimentar, b) asistenta de specialitate pentru implementarea proiectului si managementul investitiei, respectiv: – Întocmirea rapoartelor de progres; – Pregatirea dosarelor de plata cererilor de rambursare; – Asistenta în desfasurarea procedurilor de achizitii; – Consiliere în respectarea tuturor activitatilor impuse de finantator prin contractul de finantare; – Consiliere în realizarea activitatilor de publicitate ?i promovare impuse de finantator; – Întocmirea raportului final de realizare a proiectului; – Asistenta de specialitate pe perioada de monitorizare a proiectului, conform Ghidului Solicitantului, ofertei ferme si în conformitate cu obligatiile asumate prin contract.

Conditii participareAchizitia se va finaliza exclusiv prin intermediul catalogului electronic disponibil în SEAP. Pentru identificarea ofertei de pret ce se va publica in catalogul electronic de catre ofertant, va rugam sa faceti referire in denumirea serviciului la numarul anuntului de publicitate lansat de institutia noastra în SEAP. Oferta va contine pretul fara TVA si informatii referitoare la termenul de prestare acordat serviciilor ofertate.

Criterii adjudecarePretul cel mai scazut Înregistrarea ofertei în catalogul electronic de pe site-ul www.e-licitatie.ro este obligatorie.

Termen limita primire oferte21.02.2018

Informatii suplimentareAnuntul de atribuire a achizitiei va fi publicat pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro sectunea Anunturi – Achizitii Eventualele solicitari de clarificari se vor transmite la nr. fax: 0250 750 082 sau e-mail: primaria_calimanesti@yahoo.com, iar raspunsurile la solicitarile de clarificari vor fi atasate la Anuntul aferent achizitiei de pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro. Ofertantul câ?tigator va depune odata cu oferta ferma urmatoarele: – Certificat de înregistrare fiscala – declaratiile privind neîncadrarea în art.164, art.165, art.167 – declaratia privind neîncadrarea în art.59, art.60 – declaratie privind respectarea legislatiei de sanatate si securitate în munca Pentru informatii suplimentare va rugam sa ne contactati la tel. 0250.750.080, persoana de contact Necsoiu Constantin

Aptitudini necesare

Consultant achizitii publice

Employer Information

32 project(s) posted hire 2 freelancers
Membru din:octombrie 16, 2017
Ofertare EXPERT (0)

Inca nu ai primit oferte.